طراحی ربات تلگرام - ربات Pro-Pv
طراحی ربات تلگرام

ربات Pro-Pv

عملکرد ربات Pro-Pv بدین صورت است که صاحبان کانال ها و گروه ها به جای قراردن آیدی خود برای کاربران،این ربات را جایگزین می کنند

ربات های تلگرام در واقع حساب های کاربری تلگرام هستند که از

طریق نرم افزار و به صورت خودکار عمل می کنند

هر ربات یک کاربر تلگرام است که برای اهداف خاصی طراحی می شود و عمل می کند

این ربات ها دارای سطحی از هوش مصنوعی هستند و به کمک آن عملیات خود را انجام می دهند 

ربات های تلگرام حساب های کاربری هستند که برای کار کردن نیازی به شماره تلفن ندارند

این ربات ها شامل کدهایی هستند که از طریق یک واسط کاربری بر روی سرور اجرا می شوند و به طور کلی نحوه عملکرد این ربات ها از دید کاربر مخفی است

 ویژگیهای ربات

 پنهان ماندن و عدم دسترسی کاربران به پی وی مدیر

عدم نیاز قرار دادن آی دی خود داخل کانال

جلوگیری و عدم سردرگمی مدیر کانال

پیامهای کاربران هرگز فراموش نخواهد شد

جدا بودن حساب خود با پی وی کانال

امکان داشتن چند کانال بدون داشتن چند حساب کاربری تلگرام

عدم تداخل حساب ها و پیام های ارسال شده ی کاربران

هر پیامی که برای شما ارسال می شود این امکان ایجاد می شود که آنرا پاسخ مستقیم داده یا حذف کند

سفارش ربات